iglide® on tour – South Korea – Customer Interview

An interview with a South Korean customer as iglide on tour travels through Asia.